1. Nakapagbigay siya ng 1,360,000 na trabaho at kapag naihalal sa pagkapangulo ay makagagawa ng mas marami pang trabaho.

2. Nakatulong sa higit 8,000 OFWs na inapi para makabalik sa bansa.

3. Nagpatayo ng mga bahay para sa higit 200,000 na pamilya.

4. Nagpondo ng kapital para sa higit 11,000 na maliliit na mga negosyo.

5. Nagpaaral ng libu-libong out of school youth.

6. Pangalawa sa pinakamaraming naipasang bills at resolution. Nakagawa ng mahigit 740 na legislations. Naging isa sa mga mambabatas na nagkaroon ng pinakamataas na satisfaction rating.

10 na dahilan kung bakit ngayong May 10, dapat na iboto ang nasa #10 sa balota.